Gebiedsmanagement

Foto Bedrijvenpark

Gebiedsmanagement is niet meer of minder dan het pakket aan maatregelen dat ervoor zorgt dat medewerkers en bezoekers van het business park prettig kunnen werken en verblijven op Schiphol Trade Park. Tevens zorgt gebiedsmanagement ervoor dat er op de werklocatie een duurzaam beheer wordt uitgevoerd. Daardoor behoudt het gebied, en daarmee ook de gebouwen op het terrein, op de lange termijn minimaal waardebehoud. En mogelijk zelfs waardegroei.

Duurzaamheid: nu en in de toekomst

STP Services onderscheidt zich op een aantal punten van een parkmanagementvereniging. Zo wordt het beheer niet vanuit de ondernemers maar vanuit de ontwikkelorganisatie van Schiphol Trade Park geïnitieerd. Schiphol Trade Park heeft de ambitie het meest duurzame en innovatieve business park van Europa te zijn. En te blijven. Door de organisatie vanuit STP Services uit te voeren, blijven die doelstellingen, en daarmee de kwaliteit en toekomstbestendigheid van Schiphol Trade Park ook op de lange termijn gewaarborgd.

Bedrijven die zich hier vestigen moeten aan een aantal duurzame en circulaire eisen voldoen. Wij zorgen ervoor dat die duurzaamheidseisen ook bij de verdere ontwikkeling van de openbare ruimte en het optuigen van collectieve diensten, zo veel als mogelijk worden nagestreefd. Wij faciliteren dit door een aantal partnerships in te zetten om vestigers te stimuleren in te zetten op uiteenlopende duurzaamheidsmaatregelen op het gebied van bijvoorbeeld energie en afvalmanagement. Niet pas dan als het bedrijf operationeel is, maar al bij de ontwikkeling van het bedrijfspand.

Meer weten? Lees dan hier verder.

Over Schiphol Trade Park

SADC heeft grote ambities op het gebied van innovatie en duurzaamheid op Schiphol Trade Park. Er wordt bij de gebiedsinrichting onder andere nagedacht over het gebruik van groene energie, hergebruik van grondstoffen en een duurzame omgang met water.
Het is een 350 hectare groot terrein, gelegen direct naast het NS-station Hoofddorp en nabij afrit 3a Hoofddorp-Zuid / Schiphol van de A4.