Additionele diensten

Monteur van zonnepanelen

In aanvulling op de verplichte basisdiensten kunnen de bedrijven op Schiphol Trade Park ook additionele diensten afnemen. Voor een deel van deze diensten hebben wij overeenkomsten afgesloten met geselecteerde partners. Deze leveranciers zijn getoetst op hun betrouwbaarheid, kwaliteit en duurzaamheidsniveau.

In overleg met de eigenaren en eindgebruikers (individueel en via de Businessclub) wordt getoetst welke extra additionele diensten gewenst zijn. STP Services bekijkt, met de Businessclub als klankbord, of een partnerleverancier gewenst is en gecontracteerd kan worden.

Alle additionele diensten, met of zonder partnerleverancier, zijn verblijvend en worden alleen aan de afnemers in rekening gebracht.

Additionele diensten met partnerleveranciers:

 • Energiediensten (Eneco en Tegenstroom)
 • Glasvezelinfra (STP Fiber)
 • Afvalmanagement (Milgro)
 • Sneeuw- en ijsvrij houden van het eigen terrein
 • Onderhoud van het groen en de verharding op de eigen kavel

Overige additionele diensten

 • Mobiliteitsvoorzieningen last mile (d.m.v. (elektrische) deelfiets, scooter, shuttle, deelauto etc.)
 • Veiligheidsdiensten op het eigen terrein
 • Glasbewassing
 • Extra bewegwijzerings- en locatieborden
 • Schoonmaak
 • Inkoop
 • Gebouwonderhoud
 • Onderhoud gebouwinstallaties
 • Facility management

Energiecoöperatie

Momenteel worden veel regio‚Äôs in Nederland geconfronteerd met een stroomtransportcapaciteitstekort. Ook de regio van Schiphol, waaronder Schiphol Trade Park. SADC heeft samen met lokale bedrijven, de provincie Noord-Holland en Liander een collectief energieconcept ontwikkeld. Door de beschikbare netcapaciteit gezamenlijk optimaal te gebruiken en duurzaam opgewekte energie in een virtueel net te delen waardoor (dure) pieken in de stroomvraag en verlies van duurzaam opgewekte energie wordt voorkomen. Daarnaast worden hoge maatschappelijke kosten in verband met verzwaring van netwerken voorkomen en is er minder last van congestieproblematiek. In deze brochure is te lezen wat het collectief energieconcept inhoudt. 

Informatie over de additionele diensten is te verkrijgen bij onze gebiedsmanager.

Over Schiphol Trade Park

SADC heeft grote ambities op het gebied van innovatie en duurzaamheid op Schiphol Trade Park. Er wordt bij de gebiedsinrichting onder andere nagedacht over het gebruik van groene energie, hergebruik van grondstoffen en een duurzame omgang met water.
Het is een 350 hectare groot terrein, gelegen direct naast het NS-station Hoofddorp en nabij afrit 3a Hoofddorp-Zuid / Schiphol van de A4.