Partners - Energie: Eneco

Eneco adviseert bedrijven in de toepassing van onder andere zonnepanelen en WKO’s (Warmte-Koude-Opslag), maar ook over een totaal integraal energieconcept. Daarnaast kan Eneco deze producten ook in Esco-vorm leveren of eventueel overgaan tot de huur van het dak om voor eigen rekening en risico zonne-opwek gaan realiseren. 

Gegeven de duurzaamheidsambitie en het denken over energieneutraliteit en gesloten kringlopen, moeten Schiphol Trade Park en de gevestigde bedrijven in hun eigen energiebehoefte voorzien. Eneco biedt diensten aan op het gebied van productie en infrastructuur.  Door haar centrale rol is Eneco in staat om naast oplossingen op gebouwniveau ook oplossingen op gebiedsniveau te realiseren. Een aantal gebruikers kan hierbij gebruik maken van collectieve voorzieningen waardoor zij tegen lagere kosten in hun energiebehoefte kunnen voorzien.

Eneco biedt bedrijven hiermee een integrale oplossing en helpt hen bij het realiseren van hun duurzaamheidsambitie/BREEAM-certificering.

Over Schiphol Trade Park

SADC heeft grote ambities op het gebied van innovatie en duurzaamheid op Schiphol Trade Park. Er wordt bij de gebiedsinrichting onder andere nagedacht over het gebruik van groene energie, hergebruik van grondstoffen en een duurzame omgang met water.
Het is een 350 hectare groot terrein, gelegen direct naast het NS-station Hoofddorp en nabij afrit 3a Hoofddorp-Zuid / Schiphol van de A4.