Partners - Afval- en grondstoffen

Milgro (regiepartner), Meerlanden Bedrijfsafval, Nijssen Recycling (facilitair partners)

Milgro biedt in partnerschap met afvalbedrijven Meerlanden Bedrijfsafval en Nijssen Recycling een circulaire aanpak voor afval- en grondstofmanagement op Schiphol Trade Park (STP). De aanpak bestaat uit:

  • Het faciliteren van bedrijven in hun transitie naar een meer duurzame (circulaire) bedrijfsvoering.
  • Het uitvoeren van een afval- en grondstoffenscan (CE-scan).
  • Het digitaliseren van processen en data rondom afvoer verwerking/recycling en hergebruik van gebruikte en verbruikte grondstoffen.
  • Het scheppen van inzicht in afval- en grondstofprestaties door middel van dasboards, zowel op bedrijfs- als gebiedsniveau.
  • Het verbinden van bedrijven op Schiphol Trade Park: voorzien in elkaars behoeften en benutten van kansen (eco-systemen).
  • Het adviseren over afval- en grondstofstromen en innovaties daarin.

De aangeboden diensten stellen de bedrijven op Schiphol Trade Park in staat een duurzame omgang met afval- en grondstoffen onderdeel te maken van hun business model. 

Op gebiedsniveau verbindt de aanpak de bedrijven in het ecosysteem Schiphol Trade Park. Vanuit gevalideerde data worden de kansen inzichtelijk om gezamenlijk de ecologische impact te vergroten.

Over Schiphol Trade Park

SADC heeft grote ambities op het gebied van innovatie en duurzaamheid op Schiphol Trade Park. Er wordt bij de gebiedsinrichting onder andere nagedacht over het gebruik van groene energie, hergebruik van grondstoffen en een duurzame omgang met water.
Het is een 350 hectare groot terrein, gelegen direct naast het NS-station Hoofddorp en nabij afrit 3a Hoofddorp-Zuid / Schiphol van de A4.