Businessclub

Op termijn na vestiging van de eerste bedrijven, zullen alle eigenaren en eindgebruikers verenigd zijn in de Businessclub Schiphol Trade Park. Het doel van deze Businessclub is om alle eindgebruikers op Schiphol Trade Park met elkaar te verbinden. Dat doen zij door het organiseren van formele en informele bijeenkomsten en evenementen voor de bedrijven en haar medewerkers.

Tot slot heeft de Businessclub een belangrijke taak in beoordeling van de kwaliteit van dienstverlening van STP Services en heeft in dat kader een belangrijke adviesfunctie. Dat advies wordt onder andere gegeven op basis van de uitkomsten van een jaarlijkse enquête onder de afnemers van de diensten. De Businessclub is een klankbord voor STP Services.

Het bestuur bestaat uit vijf leden en wordt gekozen vanuit en door de gebruikers. De secretarisfunctie wordt ingevuld door de gebiedsmanager die is aangesteld binnen STP Services.

Behalve dat de secretaris de Businessclub actief ondersteunt bij de uitvoering van de taken van de Businessclub, heeft hij/zij als secretaris een initiërende en organiserende taak. Daaronder valt onder andere de communicatie met de omgeving (omwonenden, overheden, bedrijfsleven), omliggende bedrijventerreinen, het beheer van de website en social media, verkrijgen en delen van relevante, actuele informatie en ontwikkeling in de omgeving, verzorgen van de jaarlijkse enquête.  

Tot de oprichting van de Businessclub zal er een-op-een-contact zijn tussen de eigenaren en eindgebruikers, en de gebiedsmanager.  

Over Schiphol Trade Park

SADC heeft grote ambities op het gebied van innovatie en duurzaamheid op Schiphol Trade Park. Er wordt bij de gebiedsinrichting onder andere nagedacht over het gebruik van groene energie, hergebruik van grondstoffen en een duurzame omgang met water.
Het is een 350 hectare groot terrein, gelegen direct naast het NS-station Hoofddorp en nabij afrit 3a Hoofddorp-Zuid / Schiphol van de A4.